Судяҳо набояд ба саҳлангорӣ, бемасъулиятӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ роҳ диҳанд.
Эмомалӣ Раҳмон
Дар бораи Марказ
Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Консепсия ва барномаҳои давлатӣ
Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Корҳои илмӣ ва таҳлилӣ
Маҷаллаи "Қонунгузорӣ"
Ҳамкорӣ
Сафарҳои омӯзишӣ ва таҷрибаомӯзӣ
Китобхона
Шарикон
Феҳристи ягонаи таҳқиқотҳои илмӣ дар соҳаи ҳуқуқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

 

Ном, насаб ва номи падари таҳқиқотчӣ

Мавзўи таҳқиқоти илмӣ

Рамзи тахассуси илмӣ

Макон ва соли ҳимоя

1

Шинджипашвили  Д.И.

Таърихи танзими ҳуқуқии кўчондани хоҷагии қишлоқ дар Тоҷикистон

 

Душанбе, 1965. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

2

Тағойназаров Ш.

Моликияти умумии ҳиссагии шаҳрвандон ва моликияти умумии муштараки зану шавҳар дар ҳуқуқи Шўравӣ

 

Душанбе, 1966. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

3

Ёрматов А.

Шакли давлатӣ-ҳуқуқии ҶШС Туркманистон дар шароитҳои махсуси ғайрикапиталистии роҳҳои рушд

 

Душанбе, 1967. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

4

Муллоев М.

Таърихи ҳуқуқи ҷиноятии Тоҷикистон дар давраи гузариш аз феодализм ба сотсиализм

УДК 34

Душанбе, 1967. Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ

5

Арутюнов М.А.

Шаклҳои ташкили-ҳуқуқии фаъолияти Шўроҳои маҳаллӣ ҶШС Туркманистон дар шароити муосир

 

Душанбе, 1968.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

6

Бердиев К.И.

Густариши ҳуқуқҳои Ҷумҳуриҳои Шўравӣ - рушди қонунии Федератсияи Шўравии Сотсиалистӣ

 

Душанбе, 1969.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

7

Шабинский М.Е.

Нақши ҳуқуқии бозсозии Тоҷикистони шўравӣ дар секуляризатсиякунонии шуури ҷамъиятӣ

 

Душанбе, 1970. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

8

Ҳасанов С.

Ҳуқуқи шўравии сотсиалистӣ ва маърифатнокии коммунистӣ дар муборизаи бар зидди ҷиноятҳои мавҷудаи замони феодалӣ (тибқи маводҳои ҶШСТ)

 

Душанбе, 1973.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

9

Раҷабов С.

Солоҳияти шўроҳои вакилони маҳалии меҳнаткашони ҶШС Тоҷикистон дар давраи муосир ва шакли ташкилию ҳуқуқии амалишавии он

 

Душанбе, 1975. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

10

Баҳриддинов Субҳиддин Эсоевич

Ҷинояткорӣ дар шаҳри Душанбе (1990–1994)

 

Москва, 1996.

Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

11

Ҳолиқов А.Ғ.

 

Ҳадис ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи мусулмонӣ (мазҳаби сунӣ)

 

Душанбе, 1996.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

12

Ғаюров Ш.К.

Проблемаҳои гражданӣ-ҳуқуқии танзимнамоии корхонаҳои давлатии саҳомӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 1996.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

13

Носиров Хуршед Толибович

 

Шаклҳои ҳуқуқии мустақилияти молумулкии корхонаҳо

 

Душанбе, 1998. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

14

Буриев И.Б.

 

 Амали ҳуқуқи мусулмонӣ дар Тоҷикистони пешазинқилобӣ  (асри VIII авали асри XX )

 

Душанбе, 1998.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

15

Менглиев Р.Ш.

Ҳифзи ҳуқуқи соҳибӣ дар ҳуқуқи гражданӣ

 

Душанбе, 1998. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

16

Сафаров И.Д.

 

Низоми ҳуқуқии давлати Сомониён (асрҳои IX-X)

 

Душанбе, 1998. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

17

Қаҳоров А.А.

Низоми ҳифзи ҳуқуқии Ҷумҳурии Худмухтори Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон (солҳои 1924-1929)

 

Душанбе, 1999. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

18

Худоёров Б.Т.

 

Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кўдакон тибқи ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2000. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

19

Муртазоқулов Д.С.

Ҳолати гражданӣ-ҳуқуқии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2000.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

20

Раҳимов Маҳмад Забирович

 

Проблемаҳои ҳуқуқии ноил шудан ба натиҷаи ниҳоии фаъолияти соҳибкорӣ

УДК

341+ 347. 61/ 64:338

 

Душанбе, 2000.  Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ

21

Раҷабов Р.М.

Проблемаҳои ташаккулёбии низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаи назариявӣ- методологӣ

 

Душанбе, 2000. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

22

Нусратов Лоиқ Мурзониёзидинович

Проблемаҳои ташаккули фаҳмиши ҳуқуқӣ дар бораи Тоҷикистони муосир (ҷанбаҳои назариявӣ-метологӣ)

УДК 340.115 (575.3)

Душанбе, 2002. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

23

Нодирова Ш.А.

 

Танзими ҳуқуқии гарав дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2003. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

24

Ҳакимов Ш.К.

 

Ташаккул ва инкишофи конститутсия ҳамчун институти сиёсӣ–ҳуқуқӣ дар Тоҷикистон

 

Душанбе, 2003. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

25

Ҳамроев Ш.С.

 

Проблемаҳои тарбияи ҳуқуқии ҷавонони мактабхон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2003. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

26

Ишанқулова Е. М.

Проблемаҳои ҳуқуқи моликияти хусусии шаҳрвандон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2003. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

27

Шомаҳмадов Б.А.

 

Проблемаҳои гражданӣ-ҳуқуқии шартномаи қарзӣ тиҷоратии манзили истиқоматӣ

 

Душанбе, 2003. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

28

Кенҷаев Ш.Ю.

Нуқтаҳои назари давлатӣ-ҳуқуқӣ

 

Душанбе, 2003. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

29

Солиев Карим Хоҷаевич

Фаъолияти фаҳмонидадиҳии ҳуқуқии Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаи умуминазариявӣ

 

Душанбе, 2004. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

30

Ғоибова Г.Н.

 

Проблемаҳои ҳуқуқии танзими пешниҳоди қарзҳо бо асъори хориҷӣ

 

Душанбе, 2004. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

31

Бобоев У.Х.

Шаклҳои ташкили-ҳуқуқии муштараки фаъолияти хоҷагидорӣ

 

Душанбе, 2004. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

32

Раҷабов М.Н.

Ҳолати гражданӣ-ҳуқуқии хориҷиён дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2004. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

33

Раҳматулоев А.Э.

Доминантҳои иҷтимоӣ–маданӣ ва оғози ташаккулёбии консептуалӣ–ҳуқуқии давлати ҳуқуқӣ дар Тоҷикистони пасошўравӣ

 

Душанбе, 2004. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

34

Бобоҷонов Исрофил Ҳусейнович

Проблемаҳои гражданӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ба ҳаёт ва саломатӣ

 

Душанбе, 2004. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

35

Қодирқулов Хуршед Раҳмонович

Проблемаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои меҳнатӣ дар ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ

 

Душанбе, 2004. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

36

Салибаева Н.А.

 

Ҳифзи ҳуқуқи сармоягузорон дар бозори қоғазҳои қиматнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2004. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

37

Азизов Убайдулло Абдуллоевич

Инкишофи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1961-2007)

УДК 343 (09) (575.3)

Душанбе, 2008. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

38

Тоҳиров Нодир Фозилович

Инкишофи фаъолияти қонунгузорӣ дар Тоҷикистон (солҳои 1917-2007)

УДК 342.52 (575.3)

Душанбе, 2008. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

 

39

Солиҳов Маҳмадулло Абдуллоевич

Таърихи ташаккул ва инкишофи қонунгузории об дар Тоҷикистон 

УДК 340.12 502.656(575.3)

Душанбе, 2008. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

40

Чоршанбиев Азизмамад

Ҷуброни зарар ба ҳаёт ва саломатии хизматчиёни ҳарбӣ

УДК 349.3 36

Душанбе, 2008. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

41

Ҳиматов Ҳабибулло Неъматович

Проблемаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои молумулкии зану шавҳар (аз рўи маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)

УДК 347.2/3 (575.3)

Душанбе, 2008. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

42

Обидов Дилшод Солиҷонович

Мактаби ҳуқуқии Ҳанафӣ ва мазмуни он дар равиши суннии ҳуқуқи мусулмонӣ (равияи Мовароуннаҳрӣ)

УДК 340.12:297 

Душанбе, 2008.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

43

Муллоев Дилшод Муллоевич

Ташаккулёбии давлати ҳуқуқбунёд дар Тоҷикистон. Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи омўзиш дар бораи ҳуқуқ ва давлат

УДК 340.12 (09) (575.3)

Душанбе, 2008. Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ

44

Носиров Аловидин Рауфович

Механизми ҳуқуқии муфлисшавии бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ (кредитӣ) тибқи қонунгузории Чумҳурии Тоҷикистон

УДК 347. 736 (575.3)

Душанбе, 2008. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

45

Насурдинов Эмом Сайфудинович

Масъалаи ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ дар шароити ташаккули давлати демократӣ дар Тоҷикистон

УДК 340 (09) (575.3)

Душанбе, 2008. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

46

Маҳмадхонов Тошмаҳмад

Проблемаҳои таъмини ҳуқуқии сирри тиҷоратӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

УДК 347.71:342.52 (575.3)

Душанбе, 2008. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

47

Ҳасанов Кенҷа Ҳасанович

Таърихи ташаккул ва рушди асосҳои ташкилӣ-ҳуқуқии фаъолияти мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2009. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

48

Ҳасанов Шарифхуҷа Қозиевич

Тарбияи ҳуқуқӣ ҳамчун воситаи бартараф кардани шиддати шуури ҳуқуқии маҳкумшудагон: ҷанбаи умуминазариявӣ

УДК 340. 12 (575.3)

Душанбе, 2009. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

49

Носиров Навоиддин Бафоевич

Кафолати таъмини манфиатҳои хусусӣ ва оммавӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муфлисшавӣ 

УДК 347.736 (575.3)

Душанбе, 2009. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

50

Назаров Аваз Қувватович

Меъёрҳои ҷиноятӣ–ҳуқуқии Қуръон ва ҳадис ва таснифоти онҳо тибқи институтҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ

УДК 340.1.297.18

Душанбе, 2009. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

51

Золотухин Алексей Валерьянович

Танзими ҳуқуқии суғуртаи ҳатмии амвол дар ҳуқуқи гражданӣ

УДК 349.3:368.042

Душанбе, 2009. Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ

52

Камолов Илҳом Икромович

Сарчашмаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон  

УДК 346.1

Душанбе, 2009. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

53

Абдуҷалилов Абдуҷабор

Танзими ҳуқуқии тиҷорати электронӣ дар шабакаи ҷаҳонии Интернет тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

УДК 34.621.3 (575.3)

Душанбе, 2009. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

54

Ортиқов Зафарҷон Муҳамадҷонович

Ташаккул ва рушди институтҳои авф ва бахшиши ҷазо дар Тоҷикистон (таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ)

 

Душанбе, 2010. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

55

Каримов Абдулҳанон Қадимович

Проблемаҳои таъмини ҳуқуқии фаъолияти рақобат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2010. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

56

Ахунов Баҳром Юсупҷонович

Ҳифзи ҳуқуқҳои субъектони фаъолияти соҳибкорӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2010. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

57

Расулов Беҳзод Разоқович

Ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкии муаллифи асар

 

Душанбе, 2010. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

58

Шодиев Исматулло Раҳматуллоевич

Инкишофи низоми судӣ дар Тоҷикистон (нимаи дуюми асри XIX-аввали асри XX)

УДК 347.97199 (575.3)

Душанбе, 2010.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

59

Меликов Умрилло Асадуллоевич

Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ ҳангоми офаридан ва паҳн намудани воситаҳои ахбори омма

УДК 34:338.22+654.19 (575.3)

Душанбе, 2010. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

60

Бобоев Ҷамрод Қурбонович

Шартномаи консессияи тиҷоратӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

УДК 346.2 (575.3)

Душанбе, 2010. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

61

Сангинов Дониёр Шомаҳмадович

 

Танзими ҳуқуқии фаъолияти туристӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2010.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

62

Абдухолиқов Акмалҷон Маҳмадиевич

Меросгирӣ дар ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ

УДК 347.65/68.341 (575.3)

Душанбе, 2010. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

63

Мирзоев С. Б.

Ташаккул ва инкишофи назорат ва идоракунии конститутсионӣ дар Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва умуминазариявӣ

УДК 342.4 (575.3)

Душанбе, 2011. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

64

Маҳиева А.Ҳ.

Далелҳои ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Қирғизистон

УДК 347.1 (575.2)

Душанбе, 2011. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

65

Шокиров Ғайбулло Абдуллоевич

Мураттабсозии қонунгузории Тоҷикистон

 

УДК 340.12 (575.3)

Душанбе, 2011. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

66

Шоев Абдусатор Тешаевич

Проблемаҳои ҳуқуқии имтиёзҳо ва ҳавасмандсозӣ дар таърихи давлатдории Тоҷикистон (таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ)

УДК 340.134 (575.3)

Душанбе, 2011.  Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

67

Ҳошимов Даврон Додоҷонович

Хизматрасонӣ ҳамчун объекти ҳуқуқи гражданӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

УДК 347: 338.46 (575.3)

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

68

Сафаров Дилшод Сафарбекович

Ҳуқуқи инсон ва ҷаҳонишавӣ дар заминаи фарҳанги ҳуқуқии исломӣ: таърих ва замони муосир

УДК 341.231 .14 (55)

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

69

Раҳмонова Озода Эмомалиевна

Рушди қонунгузорӣ дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои занон дар Тоҷикистон (солҳои 1917-2011)

УДК 342.52:342.7 (575.3)

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

70

Мирбобоев Акмал Абдуллоҷонович

Таърихи рушди институти ҳуқуқии моликияти вақфӣ ва аҳамияти муосири он дар Тоҷикистон (нимаи дуюми асри XIX- аввали асри XX)

УДК 340.12 (575.3)

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

71

Мирзоев Парвона Зайналобудинович

Ҷавобгарии ғайришартномавии давлат барои расонидани зарар ба соҳибкорон

УДК 346

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

72

Маҳмадшоев Фарҳод Абдураҳмонович

Таъминоти ҳуқуқии соҳибкори инфиродӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

УДК 346 (575.3)

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

73

Мирбобоева Рухсора Валиҷоновна

Танзими ҳуқуқии ба даст овардан, истифода ва ҳифзи ҳуқуқ ба нишони молӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

УДК 347.772 (575.3)

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

74

Имомова С.А.

Асосҳои ҳуқуқии татбиқи ҳуқуқи субъективии саҳмдорон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

УДК 346.2 (575.3)

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

75

Кукунов Айниддин Зайниддинович

Шакли идораи давлатии Тоҷикистон: таҳқиқоти ҳуқуқӣ-назариявӣ

УДК 340.12 (575.3)

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

76

Қурбонов Қурбон Бобоевич

Проблемаҳои гражданӣ-ҳуқуқии ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ

УДК 342.739

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

77

Ғаибов Рузмамат Дадаматович

Ҳуқуқтатбиқкунии судӣ дар шароити ислоҳоти судӣ–ҳуқуқӣ дар Тоҷикистони пасошўравӣ

УДК 347.9 (575.3)

Душанбе, 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

78

Аминова Фарида Маҳмадаминовна

Танзими ҳуқуқии муомилоти коғазҳои қимматноки эмиссионии корпоративӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

УДК 340.134:342.392 (575.3)

Душанбе. 2012. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

79

Набиҷонова Зарина Каримҷоновна

Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар бозори хизматрасониҳои тиббӣ

 

Душанбе, 2014.   Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

80

Тоҷибоев Шерозҷон Абдуҷабборович

Танзими ҳуқуқии шартномаҳои фючерӣ, ки дар биржаҳои молӣ баста мешаванд

 

Душанбе, 2014. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

81

Тағойбеков Ҳукмиддин Сафарбегович

Сиёсати ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҷанбаи умуминазариявӣ

 

Душанбе, 2014.   Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

82

Саидзода Изатулло Ҳабибулло

Ҳуқуқи конститутсионии шаҳрвандон ба муроҷиат ва амалишавии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Москва, 2014.   Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

83

Бахмани Насер Ширага

Танзими ҳуқуқии муносибатҳои алиментӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2014.   Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

84

Миралиев Исфандиёр Қарахонович

Ҳуқуқи инсон дар шароити ташаккулёбии давлати ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2014. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

85

Талезари Али Аббос

Рушди институтҳои ҷиноят ва ҷазо дар ҳуқуқи ҷиноятии Эрон (аз давраи қадим то нимаи дуюми асри XX)

 

Душанбе, 2014. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

86

Пулатов Азамат Содиқҷонович

Танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкории субъектони хоҷагидории хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Душанбе, 2014. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

87

Раҳимова Фируза Маъруфҷоновна

Таълимоти давлатӣ-ҳуқуқии ҳанафизм (VIII-XIII)

 

Душанбе, 2014. Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

88

Алиева Парвина Ҳабибхоновна

Ҷабрдида дар мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

Москва, 2015.   Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ