ҳҳ ҳ ҷ қ .
ӣ ҳ
25 November 2019 (09:32)
18 November 2019 (10:13)
15 November 2019 (10:14)
11 November 2019 (10:00)
5 November 2019 (08:07)


ҳ қӣ
Ӣ- ҶҲӢ Ӯ ҚӮҲ ҲӢ Ҷ ҲҚ˔

 

24 2019 ҷ 25- ӯ Қӯҳ ҳ Ҷҳ ҷ ҳ Ҷҳ ҷ ӣ- ҷҳӣ ӯ “Қӯҳ ҳӣ – ҷ ҳқ” , қ Ҷҳ ҷ ӣ .

ӣ ҳ ҳ Қӯҳ ҳ Ҷҳ ҷ – ҳ ҷ ҷ ҳ , ҳ ҳ .

, ҳ, ӯ ҳ Қӯҳ ҳӣ, қ ҳ ӯӣ ҳ Ҷҳ ҷ , қ ҳ - ҷ ӣ ҳ ҳ ҷ.

, ҳ Қӣ ҳӣ ҳ ҳ ӣ , ҷҳ ҳӣ ҳ ӣ ҳ .