ҳ ҳӣ, ӣ ҳққӣ ҳ ҳ.
ӣ ҳ
18 September 2019 (10:09)
16 September 2019 (09:17)
4 September 2019 (14:03)
2 September 2019 (10:02)
26 August 2019 (08:10)


ҳ қӣ
ҳ ҳққ ҳҷ Ҷҳ ҷ:

      11 2012, қ Ҷҳ ҷ қ ӣ ҳ 2011 - 2012 «ҳ ҳққ ҳҷ Ҷҳ ҷ: » ҳ  ҳ   ӣ    .

    ҳ ҳ ҷ  , ҳҷ, ҳ ҷӣ, ғ ҳӣ ҳҷ, ҳҷ Ҳ Ҷҳ ҷ, Ҳ Ҷҳ ҷ, ҳ ҳ қӣ  . 
    ғ  ҳӣ        қӣ    ҳ ҳққ  ,  ҳ ҳ  .
ҳҳ ҳҷ, қ Ҷҳ ҷ ҳ ҳҷ ҳӣ, қ ҳ ҳққ ҷ ҳ ӣ ҳҷ ҳ ҷӣ қӣ ӣ қ .
      ҳ « ҳҷ ҳ »; «Ҷҳҳ ҳҷ ҳӣ ҳ ҳққӣ»; «ҳ ҳққ ғ ҷ ҳҷ ҳӣ ҷ»; «ҳ ҳққ ҳҷ Ҷҳ ҷ»; «қҳ ҷ ҳҷ ҳӣ »; « ҳ қ Ҷҳ ҷ ҳ ҳҷ»; «ҳ қӣ – ҳққ ҳ ҳққ ӣ ҳ ҳққ Ҷҳ ҷ ҳ  ҳҷ»; «қ ҳ ҳҷ ҳӣ»  ҳ .
        ҳ ҷҳ ӣ ҳ ҷҳ  ӣ ҳ  ,     ҳ ҳ  ҳҷ ҳӣ, ҳ  ҳ ҷҳҳ ҳ   қҳ    ӣ  ҳ ҳ .