ҳ ҷ ҳққ ҳ қҳ .
ӣ ҳ
18 September 2019 (10:09)
16 September 2019 (09:17)
4 September 2019 (14:03)
2 September 2019 (10:02)
26 August 2019 (08:10)


ҳ қӣ
ӯ қ

22 - 2010 қ Ҷҳ ҷ ҷҳ ӯ « қ» .
    қ қӣ, қӣ қӣ, ҳ ҳ ҳққӣ, қ қ ҳ .


    , ҳ ҷ Ҷҳ ҷ, ҳ ҳҳ ҷӣ ҳ ҳққӣ .
    ҳ ҳққ, ҳ .., ҳ ҷ Ҷҳ ҷ ҳ ҳққ, .., Ҷҳ ҷ ҳқӣ,   ҳққ ҳ ҷ ҷ Ҷҳ ҷ Ҷ.., қ .
    ӯ  ҳ : .. – қ Ҷҳ ҷ, . – ҳққ Ҷҳ ҷ, Ҷ .. – , , ҳ ҷ ҷ ҷ Ҷҳ ҷ, .. – қӣ ҳққ ҷ ҷ Ҷҳ ҷ, . – Ҷҳ ҷ, .. – қ Ҷҳ ҷ, . – Ҷҳ ҷ , .. – ҳққ ҷ ҳққ .
    ҷ қ ҳ ҳҳ ҳ қ, қҳ, қ, қӣ ҳ .